This is a free Purot.net wiki
  • View:

Lähteitä

Juhani Kärki ym. ovat koonneet Helsingin opetusvirastossa monipuolisen oppaan mobiililaitteiden käytöstä opetuksessa https://sites.google.com/site/mobiilisovelluksetopetuksessa/

Harto Pönkän ylläpitämässä Purot.net-wikissä yhteisöllisesti tuotettuja ohjeita: Tablet-sovelluksia opetukseen

Harri Harkan YouTube-videoilla opastuksia mobiilien AV-sovellusten käytöstä.

Matleena Laakson hyviä diaesityksiä, joukossa paljon AV-aihepiiristä opettajille.

AVO-hankkeen opastuksia verkkopalveluitten käyttöönottoon.

Mediataitokoulu.

Jane Hart: Top 100 Tools for Learning.

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.